הסדר מס "תושב חדש" לבעלי הון המעונינים להשתקע באיטליה

מאת: משרד עורכי דין קארולי | די ביטונטו - 30.04.2017

ב -8 למרץ, 2017, פרסמו רשויות המס האיטלקיות (Agenzia dell Entrate) נהלים לחוק איטלקי חדש הנקרא "חוק תושב חדש" שמטרתו לעודד בעלי הון להעביר את התושבות לצרכי מס  לאיטליה. ההטבה העיקרית בחוק זה הינו מס שנתי שטוח על סך 100,000 יורו על כל ההכנסות הזרות של התושב החדש באיטליה  שהינן כבר בתוקף החל משנת 2017 למי שיחליט לבחור באפשרות זאת.

מסים למשקיעים באיטליה

הנהלים החדשים מפרטים את אופן הגשת הבקשה, תוכן הבקשה שיש להגיש לרשויות המס באיטליה, מגבלות הזמן, (פתור) חובת ההצהרה על נכסים בחוץ לארץ.

רשויות המס האיטלקיות מבהירות שעל מנת ליהנות הטבת המס “לתושב חדש", אין חובה להגיש בקשה להחלטת מיסוי. אדם שהשתקע לאחרונה באיטליה ועומד בכל התנאים, רשאי לבחור בהסדר מס על ידי (א) הסעיף ספציפי בדיווח לרשויות המס האיטלקיות עבור שנת הכספים שבה העביר את מקום מגוריו לאיטליה (או בשנה שלאחר מכן) או (ב) הגשת בקשה ספציפית לרשויות המס, אשר בתגובה יבצעו את הבדיקות הנדרשות ויאשרו שמגיש הבקשה אכן עומד בדרישות שנקבעו להסדר מס "תושב חדש“. בנוסף בני משפחה נוספים יכולים להיכלל בהסדר מס זה מראש או במועד מאוחר יותר, כל עוד משולם מס חלופי בסך 25,000 אירו עבור כל בן משפחה הנכלל בהסדר המס.

 

הסדר המס "לתושב חדש" מתחדש אוטומטית בכל שנה, עד למקסימום של 15 שנים. עם זאת, "התושב החדש" רשאי לבטל את האופציה להסדר המס זה בכל עת פשוט באמצעות הודאה רשמית לרשויות המס האיטלקיות או באמצעות דיווח בהצהרת המס שלו. במקרה שבו "התושב החדש" מחליט לוותר על הסדר המס יהיה זה זה גם תקף לבני משפחתו שנכללו בעבר. למרות זאת, בני המשפחה יוכלו לממש את הסדק המס "לתושב חדש" באופן עצמאי שאותו הם יוכלו להרחיב לבני משפחתם למשך הזמן הנותר (עד 15 שנים מהפנייה המקורית).

 

בהתאם להנחיות, ניתן להגיש את הבקשה להחלטת מיסוי עוד לפני שמגיש הבקשה השתקע באיטליה. יתרון זה מאפשר תכנון מראש בהתחשב בעובדה שלרשות המס יש עד 120 ימים להגיב לבקשתו. ניתן להגיש את הבקשה להחלטת מיסוי באמצעות דואר רשום או באמצעות דוא"ל ,PEC Posta elettronica certificata המקבילה לדואר רשום (סוג זה של דוא"ל מאומת זהה לדואר משפטי). חשוב לזכור שאחד התנאים העקריים לאישור הבקשה הינו התנאי שלמגיש הבקשה לא הייתה תושבות לצרכי מס באיטליה למשך 9 שנים מתוך 10 השנים הקודמות. רשויות המס הבהירו כי תושב לצרכי מס באיטליה בשנת 2016 יהיה זכאי להסדר מס כל עוד שב 9 השנים הקודמות היה תושב לצרכי מס בחו“ל. בנוסף יש לצרף רשימה ספציפית לבקשה הכוללת תיאור מלא של כל הקשרים המשפחתיים ותיאור מלא של כל מקורות ההכנסה שיהיו חייבים במס בהתאם לכללים. במידה ורשימה זו לא תצורף לבקשה להחלטת מיסוי או להצהרת ההון, הבקשה לא תהיה קבילה.

 

חשב לציין שעל פי הנהלים, "תושב חדש" לא יידרש להצהיר בבקשה להחלטת מיסוי על נכסים בבעלותו בחו“ל לפני המעבר לאיטליה. כמוכן, אין צורך בהצהרה על נכסים בחו"ל גם בתקופת הסדר המס משום שתושב חדש אינו נדרש לדווח על סעיף זה (סעיף RW), שבו תושבים איטלקים רגילים מדווחים על נכסים בבעלותם המוחזקים בחו“ל.

המידע באתר הינו כללי ואינו מהווה בשום מקרה תחליף ליעוץ ויצוג משפטי אישי בהקשר לחוק האיטלקי. חשוב לציין שרק עורך דין שהוסמך ע"י לשכת עורכי הדין באיטליה רשאי להעניק יעוץ משפטי בנוגע לחוק האיטלקי.

השקעות באיטליה

חזור >

Studio Legale Caroli Di Bitonto 2017

Disclaimer