שירותים נוספים לחברות

קארולי & די ביטונטו | איטליה

משרדנו מעניק שירותים עבור לקוחות זרים הזקוקים למסמכים מגופים ציבורים או רשויות מקומיות בכל רחבי איטליה אודות חברות איטלקיות ויחידים . במידת הצורך ניתן להוסיף אפוסטיל ותרגום מוסמך על מנת להעניק תוקף בינלאומי למסמכים אלו.

העתק תעודת התאגדות

תעודת ההתאגדות מאשרת את התאגדותה של חברה איטלקית ומדווחת על כל נתוני החברה העיקריים הרשומים באופן קבוע בלשכת המסחר באיטליה.

לתעודת ההתאגדות יש ערך משפטי  המפרט את פרטי החברה, כגון שם החברה, מספר הרישום, עוסק מורשה, קוד הזיהוי האיטלקי, תאריך ההתאגדות, כתובת החברה, פעילות החברה,, בעלי המניות, והדירקטורים. ניתן לקבל תעודת התאגדות היסטורית המדווחת על כל השינויים הארגוניים מיום התאגדות ועד למועד זה.

תזכיר ההתאגדות ותקנון ההתאגדות

תזכיר ההתאגדות ותקנון ההתאגדות הם המסמכים המשפטיים העיקריים המאשרים הקמת חברה והגדרת הארגון הכללי והרגולציה הפנימית שלה. באיטליה, בעלי המניות של החברה חייבים לחתום על תזכיר ותקנון בפני נוטריון ציבורי.

דו"ח חדלות פירעון איטלקי

דו"ח חדלות פירעון מציג  את כל הליך חדלות פירעון שרשום על ידי לשכת המסחר האיטלקית ב 5 השנים האחרונות שבו מעורבים אדם או חברה. דו"ח חדלות פירעון מציין את סוגו וסכומו של חדלות פירעון, תאריך רישום ותאריך ההליכים.

מאזן שנתי

כל חברה חייבת להגיש מדי שנה מאזן שנתי ללשכת המסחר האיטלקית. הדוחות השנתיים מכילים  את הדוחות הכספיים ואת מאזן הרווח וההפסד של חברה האיטלקית בתום כל שנת כספים.

הליכים משפטיים נגד חברות או יחידים

דו"ח זה מציג את כל ההליכים המשפטים הפתוחים נגד חברה כולל הליכים פלילים נגד אדם באיטליה

 אם אינך מוצא את המסמך ברשימה לעיל, הצוות המשרד ישמח  לעמוד לרשותך  ולסייע לך בכל מידע נוסף שתזדקק לו