גביית חובות והוצאה לפועל באיטליה

מאת עו"ד דבורה די ביטונטו  |  3/5/2017

התקנות בחוק האיטלקי קובעות, כי עסקאות ישולמו תוך שלושים (30) יום מתאריך הוצאת החשבונית. זאת ועוד כול הרחבה מעבר לתקופה זו, מעניקה לנושה את הזכות לתבוע ריבית ללא מכתב גבייה (בהתאם לשיעור הריבית המוסכם בהסכם חוזי). במקרה של העדר הסכם, שיעור הריבית הינו ריבית הבנק המרכזי של אירופה, העומד כיום על 8%. חשוב לציין שהתקנות באיטליה מגבילות יותר בהשוואה לתקנות האיחוד האירופי (European Union Recast Directive 2011/7/EU) ומעוגנים בחוק האיטלקי (Decreto Legislativo 9 Novembre 2012, n.192).

יחד עם זאת ועל אף ששיעורי הריבית מאושרים על פי חוק, עדיין יש לנהל משא ומתן ולהגיע להסכם בין שני הצדדים על מנת לאפשר הסכם הוגן אשר מקובל על כל הצדדים ולחסוך הליכים משפטים.

Debt collection italy

השלבים העיקריים המתוארים במדריך זה, נועדו לספק מידע כללי בלבד. בכל מקרה של גביית חובות, יש לשקול את הצעדים הספציפיים, שינקטו בהתאם לגודל החוב, המצב הכלכלי של בעל החוב והתנאים בהסכם החוזה בין בעל החוב לנושה.

 

Lettera messa in mora (מכתב גבייה)

 

לאחר שפנה רשמית לחייב בכל האמצעים העומדים לרשותו (מילולית ובכתב) ולא קיבל כל תשובה, רשאי הנושה לבקש סיוע מעורך דין. באופן עקרוני, מכתב הגבייה שנכתב ע"י עורך הדין, משמש כמסמך רשמי, לפיו נדרש החייב לשלם את חובו, לרבות קרן וריבית, שנצברה בנוסף לריבית מאוחרת (המחושבת בהתאם לחוק האיטלקי 231/2002), ועמלות משפטיות תוך שבעה עד עשרה ימים מיום קבלת המכתב.

כיום, על פי חוק, חייב כל עוסק מורשה במגזר הפרטי והציבורי, להחזיק בכתובת דוא"ל ,PEC (Posta elettronica certificata) המקבילה לדואר רשום. סוג זה של דוא"ל מאומת זהה לדואר משפטי, נועד להבטיח את תוקפו המשפטי של המכתב והמסמכים המצורפים אליו, וזאת בכדי לצמצם את העלויות וזמני המסירה.

 

Il ricorso per decreto ingiuntivo (פנייה לבית המשפט – צו הוצאה לפעול)

 

במידה והחוב לא הוסדר בעקבות מכתב הגבייה או במהלך משא ומתן עם החייב, רשאי הנושה לפנות לבית המשפט ללא כל הזהרה נוספת.

הנושה יתבקש על ידי עורך דינו לספק את כל המסמכים הרלוונטיים לחוב הספציפי (חשבוניות, אישורי מסירה לגבי טובין או שירותים המפורטים בחשבונית, וכו'), שישמשו בעתירה שיגיש עורך דינו לבית המשפט בבקשה להוציא צו לזכותו של הנושה (בד"כ כארבעים וחמישה עד תשעים יום או שבעה עד עשרה ימים במקרה של משפט ממחושב). חשוב לזכור שבתביעות של עד 5,000 יורו, יש להגיש את התביעה לבית המשפט לתביעות קטנות.

לחייב ניתנת תקופה של ארבעים יום לשלם את החוב (קרן, ריבית והוצאות משפט) או לערער על החלטת בית המשפט, אשר יפתח בהליך רשמי רגיל בהתאם לנהלים המוגדרים בחוק codice procedura civile 633 – 656.

 

L'atto di precetto (הוצעה לפועל)

 

לאחר שתמו ארבעים הימים ובתנאי שהחייב לא ערער על צו בית המשפט ולא הסדיר את חובו, יפנה עורך דינו של הזוכה לבית המשפט בבקשה לאשר את תחילת הליך הוצאה לפועל תוך עשרה ימים. לאחר מכן יועבר התיק לפקיד הוצאה לפועל או כונס הנכסים, שמונה על ידי בית המשפט ואשר ינהל את התהליך.

 

משרדינו עוסק בתחום גבייה החובות והוצאה לפועל משנת 2005 ומספק מגוון רחב של שירותים לחברות ויחידים בתחום. המאפיין העיקרי המנחה משרדנו, הינו הניסיון העשיר, שנצבר במשך השנים ביצוג לקוחות בינלאומים הזקוקים לפתרונות ושירותים ספציפים בתחום גביית החובות ברחבי באיטליה. צוות המשרד מציע ידע עשיר בתחום המשפט האזרחי האיטלקי ובגבייה משפטית וכמו כן בהליכים הנלווים לה.

משרדינו מייצג גופים עסקיים ויחידים ממגזרים שונים, ובעיקר חברות זרות המחפשות ייצוג מקצועי ומהימן באיטליה, הכולל פתרונות מותאמים לצרכיהם. בין לקוחותינו נמנים חברות היי טק, בנקים, מפעלי תעשייה  ועוד.