Web Analytics

14 נובמבר 2017

הכרה באזרחות איטלקית לצאצאיהם של נשים איטלקיות שנולדו לפני 1.1.1948

 

מאת עו"ד לוקרציה קארולי

על פי החוק האיטלקי, אישה ממוצא איטלקי שנולדה לפני 1 בינואר 1948 (התאריך שבו איטליה הפכה לרפובליקה) יכולה רק להעביר את האזרחות איטלקית לילדיה שנולדו לאחר 1 בינואר 1948. עד לאחרונה, אלו שנולדו לפני תאריך זה לא היו זכאים לאזרחות איטלקית למעט מקרים שבהם האב היה ללא אזרחות כלשהי (apolide/statelss) או שחוקי האזרחות של ארצו לא העניקו את האזרחות לאשתו ולילדיו. כמוכן, גם נשים איטלקיות שנשאו לאזרחים זרים איבדו את אזרחותם ובכך נכפתה עליהן אזרחותו של הבעל.

 

בשנת 2009 חלה התפתחות חשובה בהקשר לחוק זה. בית המשפט העליון באיטליה (corte di cassazione) קבע  כי החוק מפלה את הנשים האיטלקיות בכך שהוא שולל מהן את הזכות להעביר אזרחות לילדיהן. בית המשפט העליון ברומא פסק כי אפליה זו חייבת להיפסק והכיר בזכותם של צאצאיהם של נשים איטלקיות שנולדו לפני 1948 לקבל את בדרכון האיטלקי.  כיום, קטגוריה זו של אנשים יכולים למעשה לממש את זכותם  לאזרחות האיטלקית  באמצעות תביעה בית המשפט האיטלקי ולדרוש מהרשויות באיטליה להכיר באזרחותם. אזרחים זרים השוהים בחו"ל יכולים לפנות לבית המשפט באמצעות משרדנו ללא צורך בנוכחות פיזית באיטליה

 

חשוב לציין שכל בני המשפחה (אחים, אחיות, בני דודים, וכו') אשר הינם צאצאים ישירים לאותה אישה איטלקית יכולים להצטרף לתביעה ואין צורך במשפט עבור כל בן משפחה בנפרד. חשוב לציין

 

השבת האזרחות האיטלקית בדרך זו חייבת להתבצע אך ורק דרך מערכת בתי המשפט באיטליה על יד עורך דין איטלקי הנמצא פיזית באיטליה אשר רשום בלשכת עורכי הדין באיטליה.

 

משרדנו עוסק בהשבת האזרחות האיטלקית לצאצאיהם של אזרחים איטלקים גם במקרים מאד מורכבים של יוצאי לוב, מצרים, רודוס ועוד. משרדנו הינו בעל נסיון עשיר רב שנים  עם הצלחה מוכחת התומך ומייצג לקוחות ישראלים בתחום זה מול הקונסוליות האיטלקיות ברחבי העולם ובתי המשפט ברחבי איטליה.

המידע באתר הינו כללי ואינו מהווה בשום מקרה תחליף ליעוץ וייצוג משפטי אישי בהקשר לחוק האזרחות האיטלקי. חשוב לציין שרק עורך דין שהוסמך ע"י לשכת עורכי הדין באיטליה רשאי להעניק יעוץ משפטי בנוגע לחוק האיטלקי. בעבר נתקל משרדנו בלקוחות שקיבלו מידע מוטעה באשר לזכותם לאזרחות איטלקית ע"י גורמים שאינם מוסמכים לכך.

מאמרים נוספים