Web Analytics

2 במרץ 2018

דרכון איטלקי | שאלות ותשובות

מאת עו"ד לוקרציה קארולי

מטרתו של הדף זה הינו לספק מידע לכל מי שמעוניין לממש את זכותו ולהפוך לאזרח איטלקי ולענות על מספר שאלות נפוצות בנוגע לדרכון איטלקי. נשמח לעמוד לרשותך ולעזור לך להגשים את מטרתך.

שאלה: מה משמעות המושג Jus Sanguinis?

תשובה: בלטינית - דין הדם ומקורו מהמשפט הרומי הקובע שאזרחותו של אדם נקבעת על פי מוצאו האטני, בניגוד ל-Jus Soli, דין הקרקע המגדיר את אזרחותו של הפרט לפי מקום הולדתו. חוק האזרחות האיטלקי מבוסס על דין הדם. כלומר צאצאיו של אזרח איטלקי זכאים לאזרחות איטלקית ללא קשר למקום נולדתם

 

שאלה: האם אני יכול לקבל את האזרחות האיטלקית יחד עם בני משפחה אחרים בו זמנית?

תשובה: כן. כל צאצאיו בקו ישיר של אזרח איטלקי יהיו זכאים לאזרחות איטלקית. למשל, אם סבך היה אזרח איטלקי, כך גם אביך, אתה, ילדיך, נכדיך וכו' יהיו אזרחים איטלקים (אלא אם כן השרשרת נקטעה משום שאחד הצאצאים הודיע רשמית לרשויות האיטלקיות שהינו מוותר על אזרחותו.

 

שאלה: כמה זמן יש להמתין להנפקת הדרכון האיטלקי מהרגע שהרשויות האיטלקיות הכירו באזרחות האיטלקית שלי?

תשובה: משך הזמן שיש להמתין להנפקת הדרכון האיטלקי תלויה בעומס העבודה בשגרירות איטליה בתל אביב. בעבר חווינו מקרים בהם הונפק הדרכון האיטלקי ללקוחותינו מידית עם הכרת האזרחות.

 

שאלה: יש לי אזרחות כפולה, באיזה דרכון עלי להשתמש בנסיעות לחו"ל?

תשובה: על פי חוק, כאזרח איטלקי עליך לצאת ולהיכנס לאיטליה עם הדרכון האיטלקי שברשותך. כך גם המצב במדינת ישראל שבה עליך לצאת ולהיכנס עם הדרכון הישראלי שברשותך.

 

שאלה: אני אזרח ישראלי שנשוי לאזרחית איטליה. האם אני זכאי לאזרחות איטלקית?

תשובה: כן. במידה והנך מתגורר באיטליה תהיה זכאי לקבל את האזרחות האיטלקית לאחר שישה חודשים של שהיה רצופה או לאחר שלוש שנים במקרה שהנך מתגורר מחוץ לאיטליה.

 

שאלה: האם האזרחות האיטלקית נשללת במקרה של גירושים?

תשובה: לא. אם קיבלת את האזרחות האיטלקית מתוקף נישואיך לאזרח איטלקי והשלמת את התהליך, האזרחות לא תישלל ממך לאחר גירושים.

 

שאלה: סבתי נישאה לאזרח זר לפני ינואר 1948 האם היא איבדה את האזרחות האיטלקית?

תשובה: לא! בעבר נשים איטלקיות שנשאו לאזרחים זרים לפני 1948 איבדו את האזרחות האיטלקית וקיבלו עליהן את האזרחות הזרה של הבעל. ב-25 בפברואר 2009 קבע בית המשפט העליון באיטליה (Corte di cassazione) שיש להפסיק את האפליה נגד אותם נשים ולהשיב להם את האזרחות האיטלקית. עד ליום זה לא ישם משרד הפנים האיטלקי את פסיקת בית המשפט העליון ולכם אין אפשרות להשיב את האזרחות האיטלקית לנשים אלו ולצאצאיהם בערוץ הקונסולרי אלא באמצעות משפט בבית הדין באיטליה.

המידע באתר הינו כללי ואינו מהווה בשום מקרה תחליף ליעוץ וייצוג משפטי אישי בהקשר לחוק האזרחות האיטלקי. חשוב לציין שרק עורך דין שהוסמך ע"י לשכת עורכי הדין באיטליה רשאי להעניק יעוץ משפטי בנוגע לחוק האיטלקי. בעבר נתקל משרדנו בלקוחות שקיבלו מידע מוטעה באשר לזכותם לאזרחות איטלקית ע"י גורמים שאינם מוסמכים לכך.

 

משרדנו הינו מהוותיקים במשרדים אשר העוסקים בתחום האזרחות האיטלקית.  במהלך שני העשורים האחרונים טיפלנו בהצלחה בעשרות מקרים מורכבים בתחום זה והצלחנו להשיב לישראלים רבים את אזרחותם האיטלקית.

מאמרים נוספים