Web Analytics

מי זכאי לאזרחות איטלקית?

מאת עו"ד לוקרציה קארולי | 20/8/2017

אזרחות האיטלקית מוסדרת על ידי החוק מס. 91/1992 (ותקנות לביצועו: צו נשיאותי מס. 572 12/10/1993, צו נשיאותי מס. 362 18/04/1994) אשר בניגוד לחוקים קודמים, מכיר בזכות הפרט להחזיק ביותר מאזרחות אחת בו זמנית.

 

חקיקת חוק האזרחות האיטלקית חל על:

 

  • אזרחים איטלקים מלידה שאיבדו את אזרחותם ומבקשים להשיבה.
  • צאצאים של אזרחים איטלקים המבקשים להפוך לאזרחים איטלקים
  • אזרחים זרים המבקשים להתאזרח ולהפוך לאזרחים איטלקים

 

מי זכאי לאזרחות איטלקית

 

רכישה אוטומטית

  • צאצאים להורים איטלקים (אם או אב) שהנם אזרחי איטליה (האזרחות האיטלקית מועברת מהורה לילדיו ללא הגבלה של דור, בתנאי שאף אחד מהאבות (ancestors) מעולם ויתרו על האזרחות האיטלקית)
  • העברת האזרחות מצד האם לצאצאיה אפשרית רק לילידים לאחר ה- 1 בינואר 1948*
  • קטין החיי עם הורה שהפך לאזרח איטלקי יוכר גם הוא אוטומטית כאזרח איטלקי
  • אדם הטוען שהינו ממוצא איטלקי או בן לשושלת של איטלקים אולם אין בידיו הוכחה לכך יצטרך לספק הוכחות לטענתו שאבותיו שמרו על האזרחות האיטלקית

 

אזרחות איטלקית מוענקת לאדם שנולד על אדמת איטליה:

  • שהוריו אינם ידועים, חסרי נתינות או לא יכולים לעביר את אזרחותם לילדם על פי חוקי המדינה שבה הם אזרחים
  • ממוצא לא ידוע, נמצא על אדמת איטליה ואשר לא ניתן לאמת את אזרחותו הטבעית

 

אזרחות איטלקית לקטין מאומץ

הזכות לאזרחות איטלקית מורחבת לכל קטין המאומץ על ידי אזרח איטלקי באמצעות בית המשפט האיטלקי, או במקרה של אימוץ בחו"ל שנקבע תקף באיטליה באמצעות צו שהוציא בית המשפט לנוער לרשום את הקטין במשרד Anagrafe רישמי.

משרדנו הינו מהוותיקים במשרדים אשר העוסקים בתחום האזרחות האיטלקית.  במהלך שני העשורים האחרונים טיפלנו בהצלחה בעשרות מקרים מורכבים בתחום זה והצלחנו להשיב לישראלים רבים את האזרחות האיטלקית  גם במקרים שבהם נתקלו בסירוב מצד שגרירות איטליה בישראל.

מאמרים נוספים